آموزش الفبا باید جذاب باشه تا بچه ها حسابی بهش علاقه مند بشوند.

تو این فیلم می تونی یک روش خلاقانه برای تدریس نشانه چ یاد بگیری.

هم خودت به عنوان معلم، پدر یا مادر می تونی ببینی، هم با خیال راحت به کلاس اولی ها نشون بدی.

آموزش نشانه چ

درس فارسی

پایه اول دبستان (دخترانه)

معلم: فاطمه فیض آبادی

در این فیلم چه می بینیم؟

آموزش نشانه “چ” به همراه داستان.

روز ی در شهر الفبا دوچرخه “د” دهن گنده خراب می شود. “د” و دیگر نشانه ها نمیتوانند کلمه آچار را درست تلفظ کنند و آقای تعمیرکار متوجه نمی شود. تا اینکه نشانه “چ” را پیدا می کنند و از او می خواهند با اجازه بابا الفبا در شهر الفبا بماند.

بخوانید  هیئت کودک و پخش نذری آن هم در یک پارک