اگر دنبال یک روش متفاوت برای آموزش فارسی هستید، پیشنهاد می کنم این متن را تا پایان بخوانید.

می خواهیم از روش نمایش در آموزش درس فارسی پنجم استفاده کنیم.

درس کدوبن می خواهد به دانش آموزان بگوید, از روی ظاهر دیگران اجازه ی قضاوت نداریم و هر فردی یا شخصیتی ویژگی های خاص خود را دارد. قیاس کردن بین انسان ها کار ابتری است.

نمایش بهترین راه ارائه درس های تربیتی می باشد.

خانواده بزرگ شهید چمران چنار و کدوبن درس پنجم، فارسی کلاس پنجم دبستان
 • نام درس

  چنار و کدو بن فارسی پنجم

 • شماره درس

  درس پنجم فارسی پنجم

 • درس

  فارسی پنجم

 • ابزار مورد نیاز

  چسب

  قیچی

  کاغذ

  مقوا

  رنگ

  کاغذ رنگی

  سوزن

  مداد شمعی

  مداد رنگی

بچه ها موظف هستند برای هر کدام از نقش ها تصویرسازی انجام دهند, با مقوا و رنگ نقاب درست کنند, و بقیه ی نقش ها هم در خور وظیفه شان شروع به فعالیت دست ورزی کنند, این کار باعث می شود دانش آموزان در فضای مورد علاقه ی خود بیاموزند و یادگیری متکی به حافظه نباشد بلکه در تمام ذهن آن رسوخ کند.

عمدتا  طرح درس های تربیتی برای سن نوجوان بهتر است با نمایش و خود دانش آموزان تدریس شود و نتیجه گیری به عهده ی خودشان باشد.

فضاسازی نمایش به عهده ی خود دانش آموزان می باشد.

بخوانید  قطاب های خانگی که دخترهای کلاس دومی آن را درست کردند