يكى از فعاليت هاى جانبى مجموعه شهيد چمران، فعاليت هاى جهادى و تيم آموزشى شهيد چمران است.
دغدغه كار جهادى و فرهنگ سازى در مناطق محروم از ابتدا در ذهنمان بود.
از اوايل سال ٩٢ قبل از اينكه فعاليتمان را در حسينيه كودك شروع كنيم، فعاليت ها مون رو با فعاليت هاى جهادى شروع كرديم .
فعاليت در مناطق محروم و بى بضاعت، محله هايي كه علاوه بر فقر مالى به فقر فرهنگى هم دچار بودند اولويت بيشترى برايمان داشت.
يكى از اين محله ها دروازه غار بود .
فعاليت هاى دست ورزى از جمله نقاشي، گل بازى، كاردستى و…، بازى هاى هيجانى، برگزارى مراسم مذهبى مانند سينه زنى و … از جمله فعاليت هايي بود كه در اين محله براى بچه ها اجرا مى كرديم.
فعاليت ها ما با بچه هاى دروازه غار تا ماه ها ادامه داشت و به مرور با شكل گيرى حسينيه كودك و فعاليت با بچه هاى حسينيه كودك، فعاليت هاى جهادى به صورت حضور در امامزاده سه برادران نزديك به مناطق اطراف بهشت زهرا و كار با بچه هاى پاكستانى شكل گرفت …
فعاليت با بچه هاى پاكستانى به صورت منظم و هفتگى پيش مى رفت و به مرور با حمايت خيرين، چند تا از پسرهاى پاكستانى وارد مدرسه پسرانه ما شدند و مشغول سواد آموزى و كسب مهارت هاى مختلف شدند …
تجربه هاى قبلى و دغدغه ما براى زكات علم و تجربه هايمان باعث شد به فكر تاسيس يك مدرسه صحرايي براى بچه هاى پاكستانى بيفتيم و به طور ثابت و منظم با بچه هاى اين منطقه كار و فعاليت كنيم…
مدرسه صحرايي اقبال لاهورى هم اكنون با فعاليت هاى ثابت و منظم چند تن از مربيان ادبستان پسرانه برقرار است و به لطف خدا اين فعاليت ها وسعت بيشترى خواهد گرفت.

بخوانید  گزارشی از اردوهای حسینیه کودک و ادبستان شهید چمران