اگر به دنبال یک روش خلاقانه برای به خاطر ماندن اعضای داخل بدن برای دانش آموزان کلاس چهارم هستید،حتما تا انتهای این متن را بررسی کنید.

می خواهیم در قالب یک پروژه ساخت و ساز دستگاه گوارش،دستگاه تنفسی و دستگاه دفع ادرار را به بچه ها آموزش دهیم.

 • نام درس

  بدن ما

 • شماره درس

  درس نهم و دهم

 • درس

  علوم

 • ابزار مورد نیاز

  کارتن

  اره مویی و یا قیچی

  رنگ گواش

  قلمو

  مداد

  چسب چوب و یا حرارتی(چسب دوطرفه در صورت نیاز)

می خواهیم با استفاده از یک پروژه ساخت و ساز خلاقانه و هیجان انگیز،محل قرارگیری قسمت های اصلی بدن انسان را برای بچه ها به یادماندنی کنیم:

اینکار حجم مطالب حفظی دو درس بدن ما 1 و 2 را برای بچه ها کمتر می کند.

برای درگیرکردن بچه ها با این بخش،قبل از شروع پروژه ساخت و ساز می توان با بچه ها انیمیشن و یافیلمی از عملکرد دستگاه گوارش را دید.(به عنوان نمونه انیمیشن سفرهای علمی)

بعد از پخش فیلم یا انیمیشن می توان درمورد قسمت های مختلف بدن با بچه ها گفتگو کرد و از پیش زمینه ذهنی آنان راجع به هرعضو پرسید.

برای شروع این پروژه خوب است بچه ها گروهبندی شوند و ساخت هرعضو به یکی از گروه ها داده شود.

می توان اعضای مورد استفاده در پروژه را از قبل به نسبت های نسبتا واقعی روی کاغذ کشید و به هنگام شروع کار به اعضای گروه ها داد.

بعد از مشخص شدن کار هرگروه، ابزار میان آنان تقسیم می شود.بچه ها می توانند برای برش عضو خود از روی کارتن از اره مویی استفاده کنند.یکی از گروه ها خود بدن را اماده کند.بعد از برش هرقسمت بچه ها بارنگ و قلموی های خود هرعضو را رنگ می کنند.

بخوانید  روزنامه دیواری دفاع از میهن، درس هشتم فارسی پنجم دبستان

در انتها با تمام شدن کار همه گروه ها هرعضو برروی بدن کارتنی ما چسبانده می شود.دراین مرحله می توان با چسب دوطرفه اعضا را چسباند تا درهنگام تدریس هربخش از بدن جداشود و برروی تخته قرار گیرد.

خانواده بزرگ شهید چمران تشریح کارتنی؛ درس 9 و 10 علوم چهارم دبستان

برای درگیرکردن بیشتر بچه ها با این بخش می توان از آنان خواست تاهریک فیلم یا انیمیشن مرتبط با درس را پیدا کنند و درگروه قرار دهند.