امروز میخواهیم داستان مدرسه مان را در زمان کرونا برایتان بگوییم. کرونایی که همه را غافلگیر کرد به خصوص اهالی مدرسه ها را. در مدل مدرسه هایی مثل شهیدچمران، اصل فعالیت، بر مبنای ارتباط حضوری با بچه هاست.‌ برای همین، غیرحضوری شدن فعالیتها کار آموزشی را سخت و پیچیده کرد. با همفکری معلمهای دغدغه مند چمرانی، تصمیم بر این شد که کانالهایی با عنوان چمدان، راه اندازی شود تا آموزشها از طریق فیلمهای کوتاه، نه تنها به بچه های چمران که به بچه های کل ایران آموزش داده شود. تمام فعالیتها، اعم از طرح درسهای مکتوب و هر آنچه قابل عرضه بود در اینستای شهیدچمران، برای استفاده تمام خانواده ها و مربیها به نمایش گذاشته شد.

در این مدت چند مدل بسته آموزشی برای بچه های مدرسه ارسال شد و در نهایت، کلاسها و در مرحله بعدی پروژه ها به صورت آنلاین برای بچه ها برگزار شد. در این مدت سعی کردیم ارتباطمان را با خانواده ها، به صورت مجازی در قالب جلسات و گفت و گوهای متنوع، حفظ کنیم.

امیدواریم خدا به تلاشهای ما و تمامی کادر آموزشی کشور برکت دهد و بچه ها بتوانند غیر از مفاهیم درسی در این مدت مفاهیم مهمتری را در زندگی آموزش ببینند.

خدا رو شاكريم كه در اين راه از حمايت ها و نيت هاى خير شما بهره مند شديم . انشالله توفيق سهيم شدن در آينده درخشان كودكان به ما ارزانى شود.

بخوانید  گزارشی از انتخاب معلم و مربی در مجموعه ی شهید چمران