مهمونی خانوادگی گلدون، گل بازی با طعم آشپزی

جشن تولد با طعم خمیر بازی

بلیط های عجیب و غریب، گل بازی با طعم هیجان

یک آردبازی جذاب با میوه های آردی درخت شهر قصه ها

نقشه گنج گلی، تجربه هیجان انگیز گل بازی

یک خاک بازی هیجان انگیز با ابزار ساده

تقویت تخیل در کودکان با چند ماکارونی و مقداری گِل

خانواده بزرگ شهید چمران تقویت تخیل در کودکان با چند ماکارونی و مقداری گِلتخیل یکی از ابزار ورود به دنیای کودکان است. هرچقدر به این دنیا نزدیک تر شویم، می توانیم ارتباط بهتری با کودک برقرار کنیم.

یکی از راه های استفاده از تخیل، فعالیت ها و بازی هاست. فعالیت های دست ورزی، را می توان با تخیل پیش برد.

کافی است ابزار فعالیت دست ورزی را به کودکان دهیم و از آنها بپرسیم: به نظر شما با این ها چی میشه درست کرد؟ یا اینا شبیه چیه؟

شما می توانید فعالیت های دست ورزی بیشتر را در کتاب ۲۰ بازی جذاب دست ورزی با خانواده بخوانید.

 

ابزاری که برای این فعالیت، نیاز داریم:

 • سفره دست ورزی
 • گِل
 • ماکارونی در اشکال مختلف

خانواده بزرگ شهید چمران تقویت تخیل در کودکان با چند ماکارونی و مقداری گِلبا این ابزار چه کار کنیم؟

گل ها را به بچه ها دادیم. چهارساله ها کمی با گل بازی کردند. ورز دادند و وسایل گلی ساختند. بعد از آن ماکارونی ها به میز دست ورزی مان آمدند. قرار شد هرکس بگوید با این کارونی ها چه می خواهد درست کند. ماکارونی های رشته ای، دست و پای عروسک ها و ربات ها شدند. ماکارونی های پیچی، شمع های کیک شدند. ماکارونی های صدفی،

گل بازی کنیم حتی در روزهای آلودگی و سرما

خانواده بزرگ شهید چمران گل بازی کنیم حتی در روزهای آلودگی و سرمااین روزها که ارتباط کودکان با طبیعت به خاطر شرایط زندگی شهری، خیلی کم شده، بهتر است خودمان دست به کار شویم و زندگی مان را با طبیعت آشتی دهیم.

خیلی از پدر و مادر ها اجازه ی خاک بازی و گل را در محیط های بیرون به کودکان نمی دهند. از طرفی دیگر در برخی روزهای سال، به دلیل سرما و یا آلودگی هوا، امکان بیرون رفتن و خاک بازی و گل بازی نیست. به همین دلیل بسته های گل بهداشتی، می تواند گزینه ی مناسبی برای این شرایط باشد.

شما می توانید فعالیت های دست ورزی بیشتر را در کتاب ۲۰ بازی جذاب دست ورزی با خانواده بخوانید.

 

ابزاری که برای این فعالیت نیاز داریم:

 • سفره
 • گل بهداشتی
 • کاغذ فویلی
 • چاقو پلاستیکی
 • وردنه

خانواده بزرگ شهید چمران گل بازی کنیم حتی در روزهای آلودگی و سرمابا این ابزار چه کار کنیم؟

گل بازی به خودی خود برای بچه ها جذاب است. اما در حسینیه کودک سعی داریم هر بار مدل ارائه و ابزار بازی با گل را تغییر دهیم تا این جذابیت برای بچه ها، بیشتر شود.

این بار گل ها را داخل فویل آلومینیومی گذاشتیم و مانند شکلات بسته بندی کردیم. همین تغییر کوچک باعث شد بچه های بیشتری برای فعالیت دست ورزی بیایند. آنها کنجکاو شده بودند تا بدانند داخل بسته ها چیست.

بعد از آن، با هدیه های گلی شان و با استفاده از چاقوی پلاستیکی و وردنه، شروع به ساخت وسایل گلی کردند.

وقتی گِل ها و آب ها باهم مخلوط می شوند برای یک دست ورزی جدید

خانواده بزرگ شهید چمران وقتی گِل ها و آب ها باهم مخلوط می شوند برای یک دست ورزی جدیدفعالیت های دست ورزی، یکی از بهترین فعالیت ها برای کودکان سه و چهارسال است. موادی که می توان با آن فعالیت های دست ورزی انجام داد، متنوع است. مثلا آب، گل، خمیر، آرد و …

یکی از راه های تنوع بخشیدن به فعالیت های دست ورزی، ترکیب این مواد با هم است. مثلا آب و گل را با هم مخلوط کنیم!

شما می توانید فعالیت های دست ورزی بیشتر را در کتاب 20 بازی جذاب دست ورزی با خانواده بخوانید.

 

ابزاری که برای این فعالیت نیاز داریم:

 • سفره
 • گل بهداشتی
 • تشت یا لگن بزرگ
 • آب
 • رول کاغذ
 • کاسه پلاستیکی

 

خانواده بزرگ شهید چمران وقتی گِل ها و آب ها باهم مخلوط می شوند برای یک دست ورزی جدیدبا این ابزار چه کار کنیم؟

همراه بچه ها تشت ها را در حیاط گذاشتیم. مقداری گل را داخلش گذاشتیم. قرار شد آش گلی درست کنیم. برای درست کردن آش نیاز به آب داشتیم. چند نفر مسئول آوردن آب شدند و آب ها را داخل تشت ها ریختند.

بعد هم با دست و پا، مشغول هم زدن آش گلی شدند.

گل ها که حسابی در آب مخلوط شد، بعضی از بچه ها با آن روی کاغذ نقاشی کشیدند و بعضی ها هم طاقت نیاوردند و وارد استخر گلی شدند.

آی نون می پزم، نون می پزم، نون می پزم من

آخانواده بزرگ شهید چمران آی نون می پزم، نون می پزم، نون می پزم منرد بازی انواع مختلفی دارد. می توانید با اضافه کردن چند ابزار به آن، به فعالیت دست ورزی، تنوع بخشید.

آرد با اضافه کردن چند چیز کوچک می تواند به خمیر تبدیل می شود. خمیر خودش به خودی خود برای کودک جذاب است. اگر خودشان هم در فرایند درست کردن خمیر، مشارکت داشته باشند، انگیزه و علاقه ی بیشتری برای فعالیت دارند.

ابزاری که برای این فعالیت، نیاز داریم:

 • آرد
 • آب
 • روغن
 • کاسه
 • سفره دست ورزی

خانواده بزرگ شهید چمران آی نون می پزم، نون می پزم، نون می پزم منبا این ابزار چه کار کنیم؟

اول کاسه های آرد را به بچه ها دادیم. بعد از کمی بازی، آب را آوردیم و گفتیم: امروز می خوایم با آرد هامون خمیر درست کنیم. بچه ها آب را داخل آردها ریختند. و با ورز دادن و کمی اضافه کردن روغن خمیر درست کردند.

یکی از بچه ها پیشنهاد داد که می توانیم با خمیرهایمان نان بپزیم. بقیه ی بچه ها هم گفتند: ما هم می خوایم نون بپزیم. شعر خواندیم و با خمیرهایمان، نان درست کردیم: آی نون می پزیم، نون می پزیم، نون می پزیم ما. آی خانم نانوا، آی آقای نانوا.