تا حالا بارون آردی رو تجربه کردید؟یک آرد بازی حسابی

مهدیه جعفریان

آماده ای که با گل، نون قندی درست کنیم؟گل بازی به سبک جدید

مهدیه جعفریان

نقاشی با گچ های خرد شده، یک نقاشی متفاوت

مهدیه جعفریان

مهمونی خانوادگی گلدون، گل بازی با طعم آشپزی

مهدیه جعفریان

جشن تولد با طعم خمیر بازی

مهدیه جعفریان

بلیط های عجیب و غریب، گل بازی با طعم هیجان

مهدیه جعفریان

یک آردبازی جذاب با میوه های آردی درخت شهر قصه ها

مهدیه جعفریان

نقشه گنج گلی، تجربه هیجان انگیز گل بازی

مهدیه جعفریان

یک خاک بازی هیجان انگیز با ابزار ساده

مهدیه جعفریان

تقویت تخیل در کودکان با چند ماکارونی و مقداری گِل

خانواده بزرگ شهید چمران تقویت تخیل در کودکان با چند ماکارونی و مقداری گِلتخیل یکی از ابزار ورود به دنیای کودکان است. هرچقدر به این دنیا نزدیک تر شویم، می توانیم ارتباط بهتری با کودک برقرار کنیم.

یکی از راه های استفاده از تخیل، فعالیت ها و بازی هاست. فعالیت های دست ورزی، را می توان با تخیل پیش برد.

کافی است ابزار فعالیت دست ورزی را به کودکان دهیم و از آنها بپرسیم: به نظر شما با این ها چی میشه درست کرد؟ یا اینا شبیه چیه؟

شما می توانید فعالیت های دست ورزی بیشتر را در کتاب ۲۰ بازی جذاب دست ورزی با خانواده بخوانید.

 

ابزاری که برای این فعالیت، نیاز داریم:

  • سفره دست ورزی
  • گِل
  • ماکارونی در اشکال مختلف

خانواده بزرگ شهید چمران تقویت تخیل در کودکان با چند ماکارونی و مقداری گِلبا این ابزار چه کار کنیم؟

گل ها را به بچه ها دادیم. چهارساله ها کمی با گل بازی کردند. ورز دادند و وسایل گلی ساختند. بعد از آن ماکارونی ها به میز دست ورزی مان آمدند. قرار شد هرکس بگوید با این کارونی ها چه می خواهد درست کند. ماکارونی های رشته ای، دست و پای عروسک ها و ربات ها شدند. ماکارونی های پیچی، شمع های کیک شدند. ماکارونی های صدفی،