یکی از حواس پنج گانه بسیار قوی بچه های زیر هفت سال، حس لامسه است.

بچه ها با لمس کردن، چشم ها و دست هایشان را با هم هماهنگ می کنند و نرمی یا زبری وسایل را کشف می کنند.

آرد بازی یکی از بازی هایی است که با حس لامسه در ارتباط است و می تواند ابزار مناسبی تقویت قدرت خیال بچه ها باشد و برای کودکان 3 ساله هم مناسب است.

در این بازی که معرفی می شود شما می توانید لذت بازی بی قاعده و قانون را در کنار کودک 3 ساله تان تجربه کنید.

خانواده بزرگ شهید چمران یک آرد بازی هیجان انگیز با دست و پای آردی
  • ابزار اصلی فعالیت

    • آردیا نشاسته
  • ابزارهایی که تو فعالیت نیازمون میشه

    1. قاشق
    2. نایلون متری

برای شروع بهتر است محل موردنظر برای بازی را با نایلون متری بپوشانیم. بعد به کودک می گوییم تا چشم هایش را ببندد. بعد با دست یا قاشق آرد را مثل باران روی دست کودک می ریزیم. اول روی دست هایش آرد می ریزیم، اگر دوست داشت بازی را ادامه می دهیم. می توانیم آرد را با دست جمع کنیم و در هوا پخش کنیم یا از کودک بپرسیم که چطور با آردها بازی کنیم یا روی آرد ها نقاشی بکشیم.

بهتر است وقتی کودک می پرسد: این چیه؟ به جای پاسخ مستقیم وارد بازی ها و مکالمات تخیلی شویم.

خانواده بزرگ شهید چمران یک آرد بازی هیجان انگیز با دست و پای آردی

بخوانید  مهد کودک آنلاین چمرانی ها ویژه کودکان 4 و 5 سال