خانواده بزرگ شهید چمران کارگاه مادر و کودک؛ بازی با کاموا و کلاف های سر در گم

شده تا حالا یک کلاف کاموا را همینن طور تا آخر باز کنید؟ حتما امتحان کنید. خیلی لذت بخش است. بازی با کاموا می تواند هر کودکی را سرگرم کند.

کاموا های رنگی در ابعاد مختلف، ممکن است در ابتدا وسیله بسیار ساده و پیش پا افتاده ای برای بازی بچه ها تلقی شود. حتی ممکن است به ذهنتان نرسد که با کاموا هم می شود بازی کرد.

اما اگر کمی دقت و حوصله به خرج دهیم و برای بازی با این وسیله، برنامه ریزی و طرح های جذاب داشته باشیم، کاموا به وسیله ای  کارآمد و هیجان انگیز تبدیل خواهد شد.

از دیگر مزایای بازی با این کلاف های سر در گم، افزایش دقت و تمرکز در انجام یک کار(مثل باز کردن گره های کاموا)، افزایش مهارت های دست ورزی و در آخر تخلیه انرژی و هیجانات می باشد.

با کاموا، چه بازی هایی می توانیم انجام دهیم؟

می توانیم یک خانه ی عنکبوتی بسازیم. کافیست نخ ها را از جاهای مختلف خانه مثلا میز، پایه ی  مبل، ستون عبور دهید. حالا خانه ی عنکبوتی آماده است. می توانیم از روی آن بپریم. از زیر کاموا حرکت کنیم.

می توانیم با مقداری کاموا، چسب و قیچی، کاردستی بسازیم.

می توانیم یک اسباب بازی را در وسط خانه ی عنکبوتی بگذاریم و از بچه ها بخواهیم آن را نجات دهند.

با کاموا ها، یک مسیر درست کنیم و از بچه ها خواهیم آن را دنبال کنند.

بخوانید  ثبت نام کارگاه کودکانه بسازیم