خانواده بزرگ شهید چمران کارگاه مادر و کودک؛ بازی با توپ های رنگی رنگی

چه بازی هایی با توپ بلد هستین؟ وسطی، قل دادن توپ، دست رشته و خیلی بازی های دیگر. ما در کارگاه مادر و کودک سعی کردیم بازی هایی با توپ انجام دهیم که هم مامان ها یاد بگیرند و هم بچه ها.

توپ یکی از ساده ترین و در عین حال پر کاربرد ترین ابزار بازی برای کودکان است. انواع فعالیت های حرکتی که در توپ بازی انجام می شوند؛ مانند : پرتاب کردن، گرفتن، شوت زدن و… به رشد عضلات و هماهنگی بدنی و تقویت تمرکز در کودکان کمک می کند.

با توپ، چه بازی هایی می توانیم انجام دهیم؟

می توانیم خودمان توپ درست کنیم. مقداری کاغذ باطه را مچاله می کنیم بعد دور آن را با چسب می بندیم. توپ مان آمده است.

می توانیم توپ های پلاستیکی رنگی تهیه کنیم. چند سطل و یا سبد قرار دهیم و از بچه ها بخواهیم توپ ها را داخل آن بیاندازند. می توانید سطل را از سقف آویزان کنید.

می توانیم توپ ها را بر اساس رنگ شان، جدا کنیم. توپ های آبی در یک سطل و توپ های قرمز در یک سطل دیگر.

یک استخر توپ درست کنید. یک لگن بزرگ را پر از توپ کنید و از کودک بخواهید داخل آن بپرد و در استخر توپ ها شنا کند.

دو نفر رو به روی هم بنشینید و توپ را به هم قل دهید. از کودک بخواهید توپ را بگیرد.

چند نکته را با هم مرور کنیم:

هماهنگی چشم و دست، مدیریت زمان از دیگر توانایی هایی است که به واسطه توپ بازی در کودک ایجاد و تقویت می شود.
فراگیری این مهارت ها، کودک را در فعالیت های رقابتی و مشارکتی که در آن با سایر کودکان رو به رو است، یاری می رساند.
زمانی که کودک با فرد دیگری توپ بازی می کند، عقب و جلو بردن توپ و رد وبدل کردن آن بین دو نفر، به طور غیر مستقیم یک نوع رابطه اجتماعی را ایجاد و تقویت می کند.
زمانی که کودک فضا را برای این بازی باز و مناسب ببیند، به وسیله آن خلاق می شود و امور جدیدی را کشف می کند.
نکته دیگر اینکه کودکتان را از توپ بازی کردن در خانه منع نکنید و برای آنان محدودیت قائل نشوید؛ می توانید با تهیه کردن توپ های نرم و سبک از خطرات احتمالی پیشگیری کنید.

بخوانید  ثبت نام کارگاه هر کاغذ، داستانی دارد