همسالان

نام مشاور : سرکار خانم صادق پور

پرسش

وقتی بچه ای فرزند ما رو بزنه و بچه مون پیش ما این کارو گزارش کنه و شکایت کنه، چه عکس العملی باید داشت؟

توصیف مسئله

وقتی فرزندمان توسط کودک دیگری کتک خورده باشد، چطور باید رفتار کنیم و چه واکنشی نشان دهیم؟

ریشه

 1. گاهی حمایت های زیاد از کودک سبب می شود که او نتواند از خودش دفاع کند و در مشکلات مدام به ما مراجعه کند.
 2.  گاهی ما فکر می کنیم که لازم است در حل همه ی مسائل کودک به او کمک مستقیم بدهیم و خود را مسئول حل تمام مشکلات کودک می بینیم.
 3.  تنها بودن کودک باعث می‌شود که او نحوه تعامل با بچه‌های دیگر را یاد نگیرد و ضعیف بماند.

راهکارها

 1. از کودک بخواهید که به دوستش بگوید که ناراحت است و دردش آمده. اگر این کار را نکرد همراهش بروید ولی باز هم اجازه دهید خودش صحبت کند.
  و در نهایی ترین مرحله اگر حاضر نشد چیزی بگوید، خودتان صحبت کنید و از احساسات درک شدنی با آنان صحبت کنید. مثلاً بگویید: علی خیلی دردش اومده که شما دستشو کشیدی!
 2. استقلال کودک به این کمک می کنند که بتواند از خودش دفاع کند. بنابراین به کودک استقلال بدهید. اجازه دهید کارهای شخصی اش را خودش انجام دهد و از ناقص انجام شدن آن ها ایراد نگیرید. کودک شما به تدریج در انجام کارهایش ماهر خواهد شد.
  کارگاه استقلال کودک در این زمینه کمک بسیاری به شما می کند.

  مطالعه مقاله ی استقلال کودک هم به شما توصیه می شود؛
  https://chamraniha.com/independence-child/

 3. امر ونهی و تذکر نسبت به کارهای کودک نداشته باشید. امرو نهی کودک آثار منفی زیادی دارد که یکی از آن ها کاهش اعتماد به نفس کودک است. قاعدتاً کودکی که اعتماد به نفس کافی نداشته باشد جرأت کافی برای دفاع از خود را هم نخواهد داشت.
 4. در دعواهای کودکانه فقط نقش تسهیل‌گر و مترجم را داشته باشید. به هیچ وجه دنبال مقصر و محکوم کردن کودکان نگردید در عوض با ترجمه ی خواسته ها و احساساتشان برای هم به آن ها کمک کنید خودشان مسئله را حل کنند.
 5. کودک را از عواقب کارهایش نترسانید و از کارهایش ایراد نگیرید. این کارها سبب کاهش ریسک پذیری شده و کودکی که ریسک پذیری کافی نداشته باشد نمی تواند از خود دفاع کند.
 6. حساسیت های گوناگون والدین (آداب دانی، تمیزی، نجاست و پاکی، نظم و…) سبب کاهش ریسک پذیری و انعطاف پذیری کودک می شود. بنابراین چنانچه حساسیت هایی دارید آن هارا کم کم کنار بگذارید.
 7. بازی های آزاد و بی قانون مثل آب بازی، گل بازی و انواع دست ورزی ها و بازی های پرهیجان سبب افزایش انعطاف پذیری کودک می شود.
  حتما این بازی ها را در برنامه روزانه کودک قرار دهید.
  دست ورزی:

  بازی هیجانی:
  https://chamraniha.com/product/emotional-game/

 8. زمینه ای را فراهم کنید که کودکتان با همسالانش ارتباط مداوم داشته باشد. کودک در این ارتباط مداوم بسیاری از مهارت های لازم برای مواجه با آدم های مختلف را یاد می گیرد.