پدر و مادر

نام مشاور : سرکار خانم صفایی

پرسش

دخترم ۵ سالش شب موقع خوابیدن که میشه میگه تو منو دوست نداری در حالی که باهاش کلی بازی میکنم وبغل ونوازشش میکنم وبوسش میکنم نمیدونم برای چی این حرف میزنه با اینکه بهش میگم این حرفو نزن من تو رو خیلی دوست دارم نمیدونم چیکار کنم؟

توصیف مسئله

با دختر ۵ ساله ای که گاهی به مادرش میگوید دوستش ندارد چه رفتاری کنیم؟

ریشه

 1. خوب است به این نکته توجه کنید که ممکن است معنای جملات در ابراز احساس و گفتار کودک کاملا با آنچه از معنای کلمات در ذهن ما ساخته شده است متفاوت باشد.
 2.  ممکن است این ابراز احساس علتی داشته باشد و باید در پی این باشید که علت را بفهمید.
 3. حساسیت نشان دادن و نفی کردن احساس منفی کودک، ممکن است گفتن این جمله را در او تشدید کند.
 4.  کودکان مثل ما کل نگر نیستند و نمیتوانند مجموع عملکرد شما را در نظر بگیرند و طبق آن فکر کنند مثلا ممکن است یک وقتی رفتار تندی از شما دیده باشد و در یادش مانده باشد و طبق همان اتفاق احساسش را بازگو کند.
 5. گاهی هم این رفتار کودک میتواند بی علت باشد و صرفا بخاطر جلب توجه شما به این جمله مدام آن را به کار ببرد.
 6.  ممکن است وقتی اشتباهی از او سر زده است شما این جمله را به کار برده باشید که دیگه دوستت ندارم و در ذهن کودک مانده باشد.

راهکارها

 1. اگر کودک به دفعات این جمله تکرار میکند باید سعی کنید علت گفتن این جمله را متوجه شوید.
 2. خوب است وقتی که کودکتان این جمله را گفت بدون ناراحت شدن و گفتن این جمله که: نه اینطور نگو من تو رو دوست دارم از او بپرسید: چرا این فکر را میکند؟ و اگر چیزی برای شما تعریف کرد احساس او را درک کنید و با او همدلی کنید.
 3. اگر کودکتان علت خاصی را نگفت ممکن است که این جمله را صرفا برای جلب توجه شما گفته باشد پس مواقعی که این جمله را میشنوید ناراحت نشوید و حساسیت خاصی نشان ندهید.
 4. خیلی خوب است که در طول روز او را در اغوش میگیرید و میبوسید خوب است به صورت کلامی هم این محبت را ابراز کنید مثلا بگویید که چقدر دوستش دارید، وجودش برای شما خیلی ارزشمند است و…
 5. باید این حس امنیت را کودک خود ایجاد کنید که هراتفاقی رخ بدهد یا هر اشتباهی هم بکند باز برای شما عزیز است و بی قید و شرط دوستش دارید.
 6. وقتی کار اشتباهی از او سر میزند هیچ گاه به او نگویید که دیگه دوستت ندارم این جملات ممکن است در ذهن کودک بماند.
 7. ابراز احساس میتواند با تحسین و توصیف کارهای کودکتان باشد به صورت جزیی حتی کارهای ساده ی او را مثل انجام کار شخصی، توصیف کنید این کار علاوه بر دادن اعتماد بنفس موجب میشود او نسبت به توانایی هایش آگاه شود.
بخوانید  عادتش شده لبش رو گاز بگیره