خانواده بزرگ شهید چمران وبینار درس تفری مادری

راهچه (مشاوره چمرانی) برگزار میکند :
کارگاه مجازی(وبینار)

موضوع

درس تفریح مادری

مخاطب

مادران عزیز

استاد

جناب آقای اعلایی

سوالاتی که در این وبینار به آن ها پاسخ داده خواهد شد

چگونه از خودمان ، همسری کردنمان ، مادر بودنمان راضی باشیم ؟