خانواده بزرگ شهید چمران آموزش مجازی چمرانی ها

ما معتقدیم مدرسه این روزها به جای اینکه در ادبستان برگزار شود، در خانه ها برگزار می شود.

هر خانه، یک مدرسه است.

حالا چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

ما در پیام رسان بله، ویژه هر پایه یه کانال ایجاد کردیم تا با آموزش های مجازی، این روزها در کنار شما و کودکان سرزمین مان باشیم.

بازی، ورزش، قرآن، فعالیت و پروژه و آموزش دروس ویژه کودکان 4 تا 10 سال را می توانید در این کانال ها مشاهده کنید.