وقتی اسم کلاس قرآن مدرسه می آید شاید خاطره ی خوبی ازش نداشته باشیم‌. کلاس های بعضا خسته کننده که معلم میخواست یک سوره را از رو بخوانیم یا حفظ کنیم بدون آن که یک کلمه از آن بفهمیم.

نمیخواستیم در چمران این تجربه تکرار شود. می خواستیم کلاس های قرآن، برای بچه ها کسل کننده نباشد و بچه ها بی صبرانه منتظر رسیدن زنگ قرآن باشند.

در ادبستان پسرانه و دخترانه ی شهید چمران، کلاس های تدبر در قرآن داریم.
تدبر در قرآن یک روش فهم عمیق قرآن است که به بچه ها کمک می کند تا زبان قرآن را یاد بگیرند و بتوانند از قرآن برای حل مسائل اساسی زندگی استفاده کنند.
در این کلاس، بعد از روخوانی سوره، معلم یک داستان با محوریت سوره برای بچه ها تعریف می کند و بعد نکات آن را بازگو می کند و همه باهم نتیجه گیری می کنند.

امید است که خدا این تلاش های کوچک ما را در راه شناخت قرآن و تربیت نسل قرآنی پذیرا باشد.

نذر فرهنگی

  • در صورت تمایل
  • در صورت تمایل
  • تومان

بخوانید  گزارشی از کارگاه های درس پژوهی ویژه معلمان