تقویت و تثبیت مهارت روانخوانی در پایه دوم ابتدایی یکی از اهداف مهم آموزشی است.

ما برای تقویت این مهارت در بچه ها از بازی ها و فعالیت های مختلفی استفاده کردیم؛ که یکی از آن ها کتاب خواندن به روش خفاش هاست.

در ادامه با ما همراه باشید…

  • نام فصل، نام درس

    تقویت مهارت روانخوانی/ فارسی

  • درس، پایه

    فارسی/ دوم ابتدایی

خانواده بزرگ شهید چمران خفاش ها چگونه کتاب می خوانند؟ فارسی دوم دبستان

داستان از یک سوال با مزه آغاز شد: یک خفاش دنیا را چگونه میبیند؟

قرار گذاشتیم که یک هفته تلاش کنیم دنیا را وارونه ببینیم…

شروع کردیم به نوشتن…..

دنیایی که ریشه های درختان آن در آسمان و شاخه و برگ آن روی زمین بود…

گربه هایی که درآسمان پرواز میکرد و پرنده هایی که روی زمین راه می رفتند…….

ابر هایی که از زیر پاهایمان عبور میکردند….

در مرحله بعد سعی کردیم مثل یک خفاش کتاب بخوانیم ابتدا روی یک کاغذ کلمات را می نوشتیم آن را وارونه می کردیم و بچه های کلاس دوم ابتدایی تلاش می کردند کلمات را بخوانند.

و در محله های بعدی کتاب فارسی و کتاب های داستانمان را  را وارونه می کردیم و شروع به خواندن کردیم.(این کار باعث تقویت مهارت روانخوانی بچه ها می شود.)

بخوانید  تشریح کارتنی؛ درس 9 و 10 علوم چهارم دبستان