پسر پنج سال و نیمه ام ناسازگار و پرخاشگره. فحش میده و زیاد تلویزیون میبینه.

با یه پسر ناسازگار و حرف گوش نکن چی کار کنم؟

مشاور راهچه:

زهرا صحتی

اگر شما هم در روند تربیتی تان با کودک دچار مشکل هستید و یا کلی سوال تربیتی دارید، همین الان روی لینک بزن و وقت مشاوره تلفنی ات رو از راهچه بگیر.

بخوانید  دوست نداره کسی ببینتش ... مشاوره تلفنی راهچه