پسر ده ساله ای دارم که دوست نداره دیده بشه، مدام از ماسک استفاده می کنه حتی توی خونه تا زمان خواب.

مدام از رنگ مشکی استفاده می کنه.

نمی دونم باهاش چی کار کنم که رفتارش درست بشه.

با این رفتارهای افسرده گونه پسرم چه کنیم؟

مشاور راهچه:

احمدرضا اعلایی

اگر شما هم در روند تربیتی تان با کودک دچار مشکل هستید و یا کلی سوال تربیتی دارید، همین الان روی لینک بزن و وقت مشاوره تلفنی ات رو از راهچه بگیر.

بخوانید  تنها نمی خوابه، می ترسه ... مشاوره تلفنی راهچه