نظرسنجی حسینه کودک و پیش دبستانی

 • فعالیت حضوری

 • فعالیت مجازی - فضای مجازی

 • اردو

 • تغذیه

 • سرویس

 • "ارتباط و تعامل با واحدهاي مختلف مجموعه "

  الف - مدیریت
  ب - معاونت آموزشی
  ج - روابط عمومی
  د - مالی
  ه - معاونت اجرایی
  ز - رابط پایه
 • برنامه های هفتگی