سلام به خانواده بزرگ شهید چمران خوش آمدید:

این فرم جهت پیش ثبت نام فرزند شما در پایه پیش دبستانی، طراحی شده و به منزله ی ثبت نام قطعی نیست.

نکته

لطفا هنگام تایپ شماره تلفن همراه ، کیبورد را در حالت انگلیسی قرار دهید .

یادداشت

30 دقیقه زمان نیاز است تا شما این فرم را تکمیل کنید.پدر و مادر، هر دو باید قسمت های مربوط به خود را در فرم تکمیل کنند.پر کردن تمامی قسمت ها، ضروری است. پاسخ های دقیق و کامل، نمره ی بالاتری در ارزیابی شما، به همراه خواهد داشت.

بخوانید  فرم ثبت نام مهد حضوری 4 ساله - پاییز 1400