همه کشورها و حتی در دایره ای بسیار کوچکتر همه قومیت ها و منطقه ها سلسله ارزش ها، برنامه ها و مناسبت هایی دارند. برای این مناسبات ارزش قائلند و حاضرند هر کاری کنند تا آن مناسبت یا برنامه خاص به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
کشور ما به خاطر موقعیت ایرانی اسلامی که دارد؛ دارای موقعیت ها و مناسبت های زیادی است. همه ما کم و بیش به بعضی یا همه این برنامه ها پایبند هستیم.
اما سوال اساسی اینجاست که آیا لزومی دارد ارزش های ما به بچه هایمان هم منتقل شود؟
اگر جواب بله است؛ چه میزان از این ارزش ها و چطور باید به بچه ها منتقل شود؟
ما در حسینیه کودک و ادبستان شهیدچمران، سعی کردیم مناسبت ها، ارزش ها و اتفاق های مهم، جزئی از زندگی بچه ها باشد نه صرفا مراسمی فرمالیته برای اعلام شادی یا غم در روزی خاص!
برای همین روزهای ما پر از اتفاق است و پر از تکاپو برای اجرای برنامه ها.
محرم برای بچه ها با قصه گویی همراه است؛ نذری درست کردن ها و پخش کردن های روزانه؛ اردوهای متفاوت و البته آماده کردن کلاس ها
دهه فجر هم برای خودش ماجرایی دارد. اولین بار که بچه ها به مناسبت دهه فجر در خیابان نذری پخش کردند و به راننده ها پرچم دست ساز برای ماشین هایشان هدیه دادند؛ همه متعجب بودند و الان دیگر بعد از هفت سال همه اهالی محل عادت کردند به نذری ها؛ هدیه ها و برنامه های گاه و بیگاه بچه ها
امیدواریم بتوانیم ارزش ها را ناب و خالص به بچه ها منتقل کنیم و آنها را علاقه مند به دینشان؛ کشورشان و آنچه دارند بکنیم.

بخوانید  گزارشی از روند تغییرات مدرسه در زمان کرونا