مهد کودک حضوری ویژه کودکان 3 سال

ظرفیت جدید

شروع کلاس ها از 8 آبان به مدت 2 ماه می باشد.

خانواده بزرگ شهید چمران مهد کودک حضوری چمرانی ها ویژه کودکان 3 سال
 • کلاس های حضوری به صورت کارگاه مادر و کودک و در حسینیه کودک شهید چمران برگزار می گردد.
 • ابزار مصرفی هر جلسه از کارگاه ها توسط مربی ها ارائه میگردد.
 • برای هر جلسه یک میان وعده سبک درنظر گرفته شده است .
 • ظرفیت کلاس ها به صورت 8 کودک و 8 مادر تشکیل می شود.

دیگه چه برنامه هایی داریم؟

 • تماس های تلفنی فردی ماهانه با مربی
 • یک کارگاه آموزشی برای افزایش دانش و مهارت های والدگری برای خانواده ها
 • پرسش و پاسخ از محتوای کارگاه، روز بعد از مربیان
 • یک جلسه جمع بندی از مشاهدات مربی در طول کلاس ها، در پایان دوره به صورت تلفنی با مادر
خانواده بزرگ شهید چمران مهد کودک حضوری چمرانی ها ویژه کودکان 3 سال

رده سنی

3 ساله ها یعنی:
متولدین زمستان 96 و بهار، تابستان و پاییز 97

زمان برگزاری کلاس ها

۱ روز در هفته _ روزهای شنبه

ساعت 14 تا 16

هزینه

2 ماه کارگاه مادر و کودک

1 ملیون و 300 هزار تومان

اهدافی که قراره بهش برسیم:

 • اهداف شخصیتی:

  ۱_ انگیزه و نشاط
  ۲_ انعطاف پذیری
  ۳_ریسک پذیری
  ۴_خلاقیت
  ۵_فعالیت های دوستانه

 • اهداف مهارتی:

  1. مهارت دیدن و شنیدن

  2. استفاده خوب از حواس پنجگانه
  3. مهارت های حرکتی
  4. مهارت های دست ورزی