مهد کودک حضوری ویژه کودکان 5 سال

خانواده بزرگ شهید چمران مهد کودک حضوری چمرانی ها ویژه کودکان 5 سال
 • کلاس های حضوری در حسینیه کودک شهید چمران برگزار می گردد.
 • همراه با 3 اردو
 • ابزار مصرفی هر جلسه توسط مربی ها ارائه میگردد.
 • برای هر جلسه یک میان وعده سبک درنظر گرفته شده است .
 • ظرفیت کلاس ها به صورت ۱۵ تا ۱۸ نفره تشکیل میشود.

دیگه چه برنامه هایی داریم؟

 • تماس های تلفنی فردی ماهانه با مربی
 • یک کارگاه آموزشی برای افزایش دانش و مهارت های والدگری برای خانواده ها
 • پرسش و پاسخ از محتوای کارگاه، روز بعد از مربیان
 • یک جلسه جمع بندی از مشاهدات مربی در طول کلاس ها، در پایان دوره به صورت تلفنی با مادر
خانواده بزرگ شهید چمران مهد کودک حضوری چمرانی ها ویژه کودکان 5 سال

رده سنی

5 ساله ها یعنی:
متولدین زمستان 94 و بهار، تابستان و پاییز 95

زمان برگزاری کلاس ها

۲ روز در هفته

روزهای یک شنبه و سه شنبه

در دو سانس:

ساعت 8 تا 10

ساعت 11 تا 13

هزینه مهد حضوری

2 ماهه

2 ملیون و 300 هزار تومان

اهدافی که قراره بهش برسیم:

 • اهداف شخصیتی:

  ۱_ انگیزه و نشاط
  ۲_ انعطاف پذیری
  ۳_ریسک پذیری
  ۴_خلاقیت
  ۵_فعالیت های دوستانه

 • اهداف مهارتی:

  1. مهارت دیدن و شنیدن

  2. استفاده خوب از حواس پنجگانه
  3. مهارت های حرکتی
  4. مهارت های دست ورزی