چه کار کنم فرزندم عاشق نماز و حجاب شود؟ نمی خوام اجباری باشه!

نباید انتظار داشت که بچه‌ها در این سن به این نقطه برسند یعنی عاشق نماز و اعمال دینی باشند و صرفا از روی عشق این اعمال را انجام دهند.

به صورت کلی، هیچ جای منابع دینی نداریم که این لذت بردن اصل و مبنا باشد،  بلکه ما با تکلیف سر و کار داریم. تکلیف هم با اجبار و سختی همراه است. هر چقدر هم عمیق‌ترین استدلال‌ها را برای بچه ها بیان کنیم،  سختی تکلیف کم نمی شود.

خانواده بزرگ شهید چمران چه کار کنم فرزندم عاشق نماز و حجاب شود؟  نمی خوام اجباری باشه!

حالا چی کار می تونیم انجام بدیم؟

1. دیدگاه خودمان را نسبت به لذت بردن از اعمال دینی را تغییر دهیم.

2. قبل از رسیدن به سن تکلیف در فضای مهر و محبت و همراهی نماز و رعایت حجاب را شروع کنید.

3.  محیط دینداری مناسبی برای بچه ها ایجاد کنید.

4.  از تهدید سرزنش امر و نهی متهم کردن استفاده نکنید و به جای آنها بازخوردهای مثبت و دلگرم کننده را بیان کنید به صورت متعادل و به جا استفاده کنید.

5.  به درک و فهم خود بچه ها اعتماد کنید.

6.  به خدای متعال اعتماد داشته باشید و به لطف و راهنما بودن خداوند ایمان پیدا کنیم.

7. در این سن وارد بعد کیفیت اعمال نشوید و همین که به طور مثال خواندن نماز برای آنها موضوعیت پیدا کند کافی است.

به فراخور و متناسب با شخصیت فرزندمان از سن قبل از تکلیف میتوانیم برای انجام یک نماز قرار بگذاریم و آن وعده از نماز را به صورت جماعت بخوانیم.

بخوانید  چطور میتوانیم در امر دینداری یک پدر مادر مقتدر و مهربان باشیم؟

یا در خانواده به صورت دسته جمعی بعضی از اعمال را به جا بیاوریم و فراموش نکنیم در این مدت فقط نقش یادآوری کننده بدون مؤاخذه کردن را داشته باشیم .

از همین امروز می‌توانیم با تغییر نگرش خودمان نسبت به موضوع لذت بردن و عاشق انجام تکالیف شدن با یکی از راهکار دست به کار شد و فضای دین‌داری بدون فشار و استرس را ایجاد کنیم.

حتما خدا در این مسیر یاری گر شما خواهد بود.