دوربین های رنگی رنگی، نقاشی با ابزار در دسترس

بمب های دستکشی،یک بازی هیجانی در حمام

چطوری دیوارمون رو رنگ کنیم؟! گل بازی با یه روش جدید

سفرهای دور دنیا با اتوبوس گلی، گل بازی در دنیای کاغذ

گل بازی با پیچ و مهره ها، یک دست ورزی پرهیجان

تا حالا لگو ها بهتون حمله کردند؟ تجربه ساخت و ساز با لگو

تا حالا با حباب های رنگی رنگی بازی کردید؟

آماده ای که با گل، نون قندی درست کنیم؟گل بازی به سبک جدید

نقاشی با توپ های رنگی، تجربه نقاشی با ابزار متفاوت

پیش ثبت نام پنج ساله های حسینیه کودک 1401 – 1402 (ویژه خانواده های چمرانی)