گزارش تابستان 1401

پسرهای کلاس ششم شهید چمران، در تابستان ۳ روز به مدرسه آمدند و از ساعت ۸ الی ۱۲ در ادبستان بودند.

محور اصلی فعالیت های کلاس ششم، تقویت مهارت های نرم در دانش آموزان است که برای دوره دوم دبستان مهارت حل مساله در نظر گرفته شد.

در کنار این مهارت ها، بچه ها در قالب بازی و فعالیت های پروژه محور به مرور مباحث درسی سال پنجم پرداختند.

در این تابستان ششمی ها وارد برنامه ی درسی نشدند.

برنامه ی کلاسی ششمی ها:

هر روز کلاس با برنامه جمعی صبحگاه شروع می شود.

یک روز در هفته بچه ها برنامه ی معماری و ساخت و ساز حرفه ای دارند.

یک زنگ در هفته هم قرآن دارند با نام تذکره. سوره تکویر برای این تابستان در نظر گرفته شده. روخوانی، حفظ و تدبر سوره تکویر در این تابستان انجام شد.

ادبیات کهن، آشنایی با شعرا و شاهنامه ی فردوسی هم از برنامه های دیگر ششمی ها بود.

مسابقات، آزمایش های علمی، کتابخوانی، اتاق فکر و گفتگو در رابطه با موضوعات مختلف هم از کلاس های ثابت پایه ششم بود.

اردوهای تابستانه ی کلاس ششمی ها:

بچه ها هر هفته استخر داشتند و در ابتدا و انتهای پایگاه تابستان ۲ اردو پارک فداییان و سرخه حصار داشتند.

در اردوی پارک سرخه حصار چه کردند:

مسابقه‌ی سه‌گانه در سرخه‌حصار:

آیتم اول: سرعتی
آیتم دوم: تمرکزی
آیتم سوم: هوش

برای این مسابقه بچه‌ها با قرعه به سه گروه تقسیم شدند خب آیتمِ سرعتی را گروه خسجسم۱۲ (اسم گروه مخفف شده) شروع کردند.

آیتم تمرکزی را گروه ما شروع کردند اما به خاطر تمرکز نه بلکه شاید به خاطر طمعِ امتیازِ بیشتر در این آیتم سوم می شوند پس ۱ امتیاز به دست آورند.
آیتم هوش را گروه سه‌نقطه شروع کردند.

وقتی امتیازات سه آیتم را جمع کردند، دیدند دو گروه سه‌نقطه و خسجسم۱۲ که بالاترین امتیازات را داشتند، با هم مساوی کردند. اینجا بود که طناب‌کشی، تعیین کننده گروهِ قهرمان شد.

آب‌بازی و بلال هم نمک این مسابقه‌ی سه‌گانه‌مان بود.