گزارش تابستان 1401

پسرهای کلاس دوم شهید چمران، در تابستان 3 روز به مدرسه آمدند و از ساعت 8 الی 12 در ادبستان بودند.

محور اصلی فعالیت های کلاس دوم، تقویت اهداف مهارتی نرم خصوصا مهم ترین و اصلی ترین آن یعنی ارتباطات اجتماعی بود.

در کنار این هدف، اهداف آموزشی و اهداف شخصیتی هم در برنامه ی تابستانه کلاس دومی ها بود اما تاکید ویژه بر ارتقای تعاملات اجتماعی بود.

برای رسیدن به این اهداف آموزشی و مهارتی، یک بازی به نام دهکده ی چمرانی ها طراحی شده که بچه ها در تمام طول روز درگیر این بازی می شوند.

هر کلاس یک قبلیه است و هر قبیله 4 دهکده دارد. بچه ها به چند گروه تقسیم می شوند که هر کدام یک دهکده هستند. هر گروه با فعالیت هایی که انجام می دهد باید دهکده اش را بسازد.

دهکده ها با انجام پروژه ها و فعالیت های فارسی و ریاضی ساخته می شود.

زنگ های کلاسی کلاس دومی ها

زنگ تجارت: داد و ستد و تمرین ریاضی

زنگ شورای قبایل: بحث و گفتگو و جمع بندی فعالیت های روز

زنگ ادبیات کهن: آشنایی با متنون کهن فارسی

زنگ فعالیت انتخابی: انجام بازی های فکری و عملی به انتخاب خود بچه ها.

اردوهای کلاس دومی

کلاس دومی ها هر هفته به استخر رفتند و آنجا بازی های گروهی انجام دادند.

2 اردو هم در ابتدا و انتهای روزهای پایگاه داشتند.

پارک فداییان و پارک جنگلی سرخه حصار.

در سرخه حصار هر دهکده با ابزار محیط برای خودش یک قلعه ساخت و بعد از آن جنگ آبی با سایر دهکده ها شروع شد و بچه ها حسابی آب بازی کردند.

بخوانید  دست های قوی با یک ملات چسب چسبی

یک روز کلاس دومی ها

پسرها بعد از صبحگاه و صرف صبحانه، مشغول فعالیت اصلی شان می شدند.

فعالیت اصلی پروژه بود که هر هفته موضوع متفاوتی داشت. ساخت گلدان، کاشت گیاه، راه اندازی نمایشگاه گلی و نامه به امام حسین ع برای نمایشگاه فرزندان حسین، برگزاری جشن و ایستگاه صلواتی در عید غدیر از جمله این پروژه ها بود.

هر روز صبح نامه ای از آسمان برای بچه ها به کلاس می آمد و بچه ها همراه هم یک سوره را می خواندند و بعد در مورد آن با هم گفتگو می کردند.

بازی هیجانی و فعالیت انتخابی هم جز جدانشدنی فعالیت پسرهای چمرانی است.