• نام کتاب:

  کودک، خانواده، انسان

  (روش تربیت بر اساس نظرات دکتر هایم جینات)

 • نام نویسنده:

  ادل فیبر، ایلین مزلیش

 • انتشارات:

  نشر نی

خانواده بزرگ شهید چمران کتاب کودک انسان خانواده

کودک، انسان، خانواده

یا

کودکان انسان اند

موضوع کلی کتاب:

در این کتاب به روش های تربیتی کودک می پردازد که به صورت کلی موضوع اصلی والدگری است.

خلاصه ای از داستان کتاب:

در این کتاب به نکات مهمی که کمک کننده و کلیدی در امر والدگری هست در دو بخش به تفکیک پرداخته شده است:

1- کودکان انسان اند.

2-والدین نیز انسان اند.

در ابتدای فصل اول به بحث مهم احساسات کودک می پردازد و با بیان مثال های پرکاربد و عینی که روزمره برای هر والدی رخ می دهد فضا را برای مخاطب ملموس می کند. در کل مثال های بیان شده در این کتاب جز پررنگ ترین جاذبه های متن محسوب می شود و اما احساسات را که واقعیت دارند به این صورت مطرح می کند:

 •  زبانی که من در ارتباط با کودک به کار می برم ارزیابی نمی کند در عوض من از واژه هایی استفاده می کنم که توصیف می کنند. چون کلماتی که ارزیابی می کنند جلوی پیشرفت کودک را می گیرند ولی توصیف بچه ها را آزاد می گذارد و آن ها را به حل چالش دعوت می کند.
 •  ابراز ناراحتی و خشم والدین بدون توهین به کودک• “وکیل مدافع” فرزند خود بودن: پذیرش احساسات کودکان و دوری از شیوه های محکوم به شکست مثل طعنه زدن• تبدیل تهدید به حق انتخابهدف بزرگ ما این هست که کودک مان را انسان و راسخ تربیت کنیم.

احساساست کودک ویژه خود اوست

دو یا چند احساس ضد و نقیض می تواند با هم وجود داشته باشد. احساسات کودک برای آن ها واقعی است.در ادامه ای از کتاب نیز به احساسات و جلوه های مختلف آن می پردازد.

در فصل پایانی به حالت های مختلف کودک و والدین مثل: خشم، آزردگی و… با پیام درونی و گویش بصورت جزئی می پردازد.
اولین مسئولیت والدین تنها خوشحال کردن کودک نیست بلکه ساختن شخصیت اوست.
مثال های جالب زیادی در کتا به چشم می خورد ولی یک نمونه از مثال ها را در زیر می نویسم:

اختلاف نظر کمبود نیست در عوض روی نقاط قوت تاکید کنیم: به جای گفتن همه پسربچه ها وارد تیم فوتبال شده اند، چرا تو باید همیشه با بقیه فرق داشته باشی.

بهتر است بگوییم:به نظر نمیاد علاقه زیادی به فوتبال داشته باشی. فکر می کنم چیزهای دیگری برایت جالب باشند.

تکه ای از کتاب:

احساسات کودک ویژه خود اوست.

وقتی والدین احساسات کودکان را می پذیرند. بچه ها نیز یاد می گیرند که احساسات خود را بپذیرند و به آن ها احترام بگذارند.

این کتاب برای چه کسانی خوب است:

والدین، مربیان و هر کسی که در ارتباط با کودک است، هر کسی که نحوه تعامل انسانی برایش اهمیت دارد.

بخوانید  موش روستایی و موش شهری

سخن آخر:

با مثال های کتاب حس خوب و نزدیکی داشتم. نکات والدگری خوب و روتینی را یادآور می شود.

خانواده سرآغاز اولین ها کتابی شبیه به همین کتاب است و مضمون با مثال هایی عینی تر است.

به عنوان مکمل این کتاب هم کتاب (علیه تربیت فرزند) انتشارات ترجمان را پیشنهاد می کنم.

امیدوارم شما هم با خوندن این کتاب، این حس رو تجربه کنید.

نویسنده: اعظم خازنی