ترس از تاریکی

مشاور: خانم صفایی

پرسش:

برای دختر سه سال و نیمه‌ای که شبا بیدار میشه و از تاریکی می‌ترسه و گریه میکنه چه کاری میشه کرد؟

توصیف:

برای دختر۳ سال و نیمه ای که شب ها از تاریکی میترسد و گریه میکند چه میتوان کرد؟

ریشه:

۱. بعضی از کودکان بدون داشتن هیچ دلیل خاصی از تاریکی می ترسند اما بعضی از کودکان دلیل ترسشان میتواند تماشای فیلم ترسناک، شنیدن یک داستان ترسناک یا مواجهه با یک اتفاق ترسناک باشد.
۲. ممکن است کودک از اینکه در تاریکی چشمانش جایی را نمی بیند و یا اینکه در تاریکی بعصی از وسایل اتاق را به شکل دیگری می بیند از تاریکی میترسد.
۳. ترس در کودک ممکن است ناشی از تخیلات ذهنب او باشد؛ کودکان در این سن نمیتوانند بین تخیل و واقعیت تفاوت ایجاد کنند و همه چیز در تخیل خود را واقعی فرض میکنند.

راهکارها:

1.ترس از تاریکی تا حدودی میتواند برای کودک شما طبیعی باشد پس آرامش خود را حفظ کنید و نگران نباشید‌.

2.بهتر است تا زمانی که کودکتان بتواند از ترسش عبور کند یک چراغ خواب نزدیک او بگذارید تا اتاقش در تاریکی مطلق نباشد، و یا در اتاقش را باز بگذارید.

3.اگر جای خواب کودکتان را جدا نکرده اید بهتر است مدتی صبر کنید اما اگر جای خوابش را جدا کرده اید می توانید برای مدتی شب ها کنار کودکتان بخوابید و او را تنها نگذارید باهم کتاب بخوانید، ازخاطرات کودکی تان صحبت کنید. میتوانید چشم هایتان را ببندید و یک فضای تخیلی را برایش توصیف کنید مثل: گردش و بازی در پارک.

بخوانید  سوال 553

4.اگر کودکتان خواست درباره ترسش با شما صحبت کند احساسش را درک کنید و با او همدلی کنید از جملاتی مثل: اینکه ترس نداره، تو دیگه بزرگ شدی نباید بترسی و… استفاده نکنید در عوض به او بگویید هروقت از چیزی ترسیدی من رو صدا کن من همیشه نزدیک توام.

5.سعی کنید از بازی‌هایی که می‌توان در تاریکی انجام داد مانند درآوردن سایه حیوانات بر روی دیوار استفاده کنید تا ترس کودکتان در تاریکی کمتر شود.

6.اگر کودکتان بیدار شد و شروع به گریه کرد او را در آغوش بگیرید و ببوسید و به او اطمینان دهید کنارش هستید تا دوباره خوابش ببرد.

7.سعی کنید برنامه هایی را برای تماشا کردن کودکتان درنظر بگیرید که مناسب سنش باشد و شخصیت یا اتفاق ترسناکی در آن نیفتد.