وابستگی به پدر و مادر در بازی

مشاور: خانم صحتی

پرسش:

درباره وابستگی دائمی کودک به بازی با والدین توضیح دهید. کودکی که به تنهایی نمیتواند مشغول شود و فقط خواستار هم بازی شدن پدر یا مادر است.

توصیف:

چه راهکاری برای وابستگی بچه ها به بازی با پدر و مادر وجود دارد؟

ریشه:

۱. بچه های زیر ۷ خصوصا زیر ۵ سال وابستگی زیادی به مادر، خصوصا در بازی دارند.
۲. والدین به علت مشغله و خستگی گاها ظرفیت دائم بازی کردن با بچه را ندارند. و یا اگر هم بازی کنند در حین بازی توجهشان به چیز های دیگری مثل گوشی ، تلوزیون ، کار های خانه و … نیز هست.
۳. گاهی بچه ها بستر بازی مناسب ندارند و به همین منظور به والدین رو می آورند.
۴. گاهی والدین به فرزندشان استقلال در هیچ زمینه ای نمی دهند و همه کارهای فرزندشان میخواهند خودشان انجام دهند، اما درمورد بازی دوست دارند کودک تنها بازی کند.

راهکارها:

1.بستر بازی فرزندتان را غنی کنید. بگذارید بپرد، بدود و … و زمینه اینگونه بازی ها را در خانه برای او ایجاد کنید. در کنار این بازی ها ابزار های مناسب فراهم کنید . به جای اسباب بازی های آماده و باطری خور مواد خام مثل شن ، گل ، خمیر ، آرد، آب ، رنگ ، تعداد زیادی توپ ، تعداد زیادی لگو و مواد بازیافتی و …در اختیارش بگذارید.

2.خوب است وابستگی بچه ها به عنوان یکی از ویژگی های آن ها بپذیرید و سعی کنید دید منفی نسبت به آن نداشته باشید، زیرا این وابستگی اگر به درستی پاسخ داده شود برای مدتی است و از بین خواهد رفت.اما در کنار این دید مثبت بهتر است به فرزندتان استقلال بدهید، بگذارید لباس هایش برای در خانه پوشیدن خودش انتخاب کند، بگذارید کفش هایش خودش بپوش و درمورد مسائل مختلف از او نظر خواهی کنید مثلا بگویید امروز به پارک برویم یا پیش دوستت تا بازی کنیدو هرکدام را انتخاب کرد به آن عمل کنید.

بخوانید  سوال 784

3.سعی کنید زمانی که برای بازی با او میگذارید با کیفیت باشد و درگیر کار با موبایل یا کارهای دیگر نباشید، تا فرزندتان از همان مدتی که شما در کنارش به صورت با کیفیت بودید، سیراب شود. و روزانه دو تا نیم ساعت برای بازی با او زنان بگذارید.

4.به بچه های بالای ۵ سال میتوان گفت که امروز میتوانیم باهم سه تا بازی بکنیم، تا اینگونه هم برای بازی با او زمان گذاشته اید و هم به کارهای دیگرتان میرسید. میتوانید یکی از بازی ها را در بستر کار های خانه انجام دهید. مثلا آشپزی بستد خوبی برای بازی هست و یا تمیز کاری خانه و …

5.خوب است به طور کلی روزانه فرزندتان را در آغوش بگیرید و ببوسید و به او محبت کنید. این کار در سیراب شدن و از بین رفتن وابستگی فرزندتان تاثیر به سزایی دارد.