درخواست مکرر شیر

مشاور: مهدیه جعفریان

پرسش:

دختر ۲۱ ماهه من بعد از شیر خوردن ۵ دقیقه بعد دوباره شیر می خواد، واقعا کلافه شدم.

بخوانید  سوال 375