پوشش درمقابل پدر

مشاور: مریم صادق پور

پرسش:

اگر دختر جلوی پدرش بلوز و شلوار نپوشد مثلاً دوست داشته باشه که لباسی مثل مایو بپوشد باید ممانعت کرد آیا این مسئله هم ریشه داره؟

توصیف:

اگر دختری علاقه مند باشد که جلوی پدر لباس هایی مثل مایو بپوشد، لازم است از این کارش ممانعت کنیم یا خیر؟

ریشه:

۱. این یک واقعیت است که کودکان این را نمی دانند که پوشیدن برخی لباس ها در هر جایی خوب نیست. مثلاً نمی دانند که لباس زیرشان را نباید نشان دهند، مایو را جلوی آقایان نباید بپوشند و…
۲. مانع شدن و امر و نهی نسبت به برخی کارهایی که کودک دوست دارد سبب حساسیت کودک می شود و کودک آن را رفتار را بیشتر انجام خواهد داد.
۳. گاهی ما توجهی را که کودک به آن نیازمند است به او نمی دهیم و او راهی را برای جلب توجه ما پیدا می کند.

راهکارها:

1.اینکه دخترتان دوست دارد لباس یا مایو اش را به پدر نشان بدهد اشکالی ندارد. پدر هم بدون حساسیت نشان دادن نگاه کنند و بعد می توانند با شروع یک بازی کل ماجرا را تمام کرد.

2.لباس های نامناسب که خیلی هم رایج است مثل رکابی، شلوارک های کوتاه و مشابه این ها را خودتان برای کودک تهیه نکنید و تا جایی که می شود لباس های پوشیده تری را برای فرزندتان انتخاب کنید.

3.در اینجا که کودک کمی حساس شده، با مدتی صبر و حساسیت نشان ندادن و مانع نشدن این مسئله حل خواهد شد.

4.لازم است که پدر حتماً کارهای دختر را ببیند و از آن ها تعریف کند. حتما نسبت به توانمندی های کودک (هر چند هم که کوچک باشند) تشویق کلامی داشته باشد و آن ها را تحسین کند.

بخوانید  سوال 918