ارتباط با بزرگترها

نام مشاور : سرکار خانم فیض آبادی

پرسش

خواهرمجردم با پسر پنج ساله من استوری های اینستاگرامش رو میبیند، در حالی که خودم اجازه نمیدم یا برادرم بازی هایی با هیجان بالا با پسرم انجام میدهد به طوری که فریاد پسرم بلند میشه و اعتراض میکنه ولی همچنان از طرف برادرم ادامه پیدا میکنه، این مسائل به فرزندم آسیبی وارد میکنه؟ راهنماییم کنید که برای آرامش فرزندم چکارکنم؟

توصیف مسئله

شما نگران رفتارهای خواهر و برادرتان با فرزندتان هستید که آسیبی به او وارد نشود و اینکه برای آرامش فرزندتان چه کاری انجام دهید.

ریشه

 1. خیلی خوب است که دغدغه ی فرزندتان را دارید و برای رشد و آرامشش تلاش می کنید، معمولا ناراحتی هایی که برای بچه ها پیش می آید(دعواها،قهرها……) اگر به درستی توسط والدین مدیریت شود، باعث رشد شخصیتی کودکان (توانایی دفاع کردن، بروز احساسات، استقلال…..) می شود.
 2. با توجه به اینکه سن برادرتان ذکر نشده است، نمی توان به درستی رفتارهای برادرتان را تحلیل کرد؛ اما گاهی رفتارهایی از قبیل تذکرات و گلایه کردن ها باعث تشدید این نوع رفتارهای اطرافیان می شود، بهتر است در تنهایی به او تذکر بدهید.
 3. بازی برای کودکان زیر هفت سال مانند داروی آرام بخش برای ما بزرگترها می باشد.

راهکارها

 1. سعی کنید حساسیت تان را بروز ندهید و در تنهایی به خواهر و برادرتان تذکر دهید و اگر توجهی به صحبت هایتان نکردند، می توانید رفت و آمد را کمتر کنید و یا در زمان هایی که این اتفاق میافتد، فرزندتان را با بازی های مختلف سرگرم کنید.
 2. برای آرامش فرزندتان میتوانید با او بازی های هیجانی و دست ورزی انجام دهید، هرچه انرژی بچه ها تخلیه شود، آرامش شان بیشتر می شود.
  می توانید از کتاب الکترونیکی بازی های دست ورزی و هیجانی هم ایده بگیرید.

  بازی های هیجانی:point_up_2:

  فعالیت های دست ورزی:point_up_2:

 3. تا زمانیکه فرزندتان بتواند از خودش دفاع کند و احساساتش را به راحتی به دیگران ابراز کند،
  می توانید در ارتباطش با دیگران تسهیلگری کنید و در مقابل فرزندتان به دیگران ناراضی بودنش از این بازی ها را بیان کنید مثلا بگویید: فکر می کنم دوست نداره این بازی رو انجام بده، درسته؟
  فرزندتان با دیدن رفتارشما به مرور یاد می گیرد که بدون فریاد و با صحبت کردن، قاطعانه احساساتش را با دیگران در میان بگذارد.
 4. کتاب به کودکان گفتن و از کودکان شنیدن/کودک خانواده انسان می تواند در زمینه ی تسهیل گری کمک کننده باشد.
 5. در کودکان زیر هفت سال بیشتر تاکید می شود که فرزندان در کنار پدر و مادر باشند و پدر و مادر برای آنها وقت بگذارند، بهتر است شما خودتان برای فرزندتان وقت بگذارید زیرا والدین الگوی فرزندان هستند و پسرتان از شما و پدرش الگو میگیرد.