انگیزه و علاقه

نام مشاور : سرکار خانم زهرا مهدیان

پرسش

پسر چهارساله من علاقه زیادی به خاله بازی و روسری پوشیدن و نقش زن مثل مامان یا عمه یا دختر عمه شدن را دارد؛ به نظر شما آیا ایرادی در این موضوع وجود دارد؟ آیا علت این مساله کم‌رنگ بودن پدرش در زندگی و وابستگی شدید به مادر است که باید تصحیح شود؟

توصیف مسئله

آیا خاله بازی کردن و تمایل به داشتن نقش زن برای پسربچه‌ها ایراد دارد و ناشی از کمرنگ بودن نقش پدر است؟

ریشه

 1. تا حدودی این رفتار می تواند طبیعی باشد و اگر در حد این توصیفات شما باشد، جای نگرانی نیست.
 2.  بچه های زیر 7 سال فارغ از جنسیت، باید همه نوع بازی و مهارتی را تجربه کنند. سن سوق دادن بچه ها به بازی های موافق با جنسیت، از 8سالگی به بعد است.
 3.  نداشتن اطلاعات کافی از ویژگی های بچه ها باعث می‌شود خود را در خصوص مسائل آن ها نگران کنیم و بعضا واکنش اشتباه نشان بدهیم.
 4.  نداشتن همبازی جنس موافق و حضور کمتر در فضای پسرانه می‌تواند علت این قضیه باشد که در درازمدت چالش هایی به همراه خواهد داشت.
 5.  حساسیت نشان دادن و منع بچه از انجام این بازی ها باعث آگاهی و ماندگاری این کار در او می‌شود.

راهکارها

 1. بهتر است هر دوی والدین به خصوص پدر وقت اختصاصی برای او بگذارند. حداقل یک ساعت در روز با او بازی کند. بازی های هیجانی مثل دنبال بازی، پلیس بازی، فوتبال، کشتی گرفتن. بدو بدو و …
 2. آخر هفته ها حتما به طبیعت بروید. پارک، کوه و …ترجیحا یکی دو نفر هم بازی پسر و هم سن برای او پیدا کنید. باهم پارک بروید، و یا ساعاتی را در خانه ی یکدیگر بازی کنید. مثلا تفنگ بازی در طبیعت، کشتی دوستانه، پیدا کردن برگ و کاج و …
 3. فقط حتما به یاد داشته باشید که حساسیت خود را نسبت به این دست بازی های پسرتان، به هیچ وجه نشان ندهید. حساسیت های والدین موجب لجبازی در کودکان می شود.
 4. بهتر است در طول روز بستر بازی های مختلف و متنوعی را برایش فراهم کنید. سن زیر 7، سن تجربه کردن تمام بازی هاست و کودک نباید تک بعدی بار بیاید.
  مثلا بستر خمیربازی، آب بازی، ساخت و ساز، جعبه ابزار اسباب بازی و تعمیرکردن ماشین اسباب بازی و …
  مراقب باشید این بازی ها را به کودک تحمیل نکنید و با پیشنهاد دادن او را به سمت های دیگر هم سوق بدهید.
بخوانید  سوال 524