بهانه گیری هنگام خواب

مشاور: فاطمه شامیری

پرسش:

دختر دوسال و ده ماهه ای دارم که یک سال است با برادرش در اتاق خودشان جدا می‌خوابند. جدیدا همش بهانه میگیره پیش شما بخوابم، موقع خواب من پیششون می‌مونم و با هم قرآن می‌خونیم تا بخوابن، اما دخترم چندین بار میاد پیشم…

توصیف:

با دختر دو سال و ده ماهه ای که یک سال است جای خوابش از پدر مادر جدا شده اما به تازگی برای رفتن و خوابیدن پیش آنها بهانه میگیرد ، چه باید کرد؟

ریشه:

۱. شب زمان امنیت و آرامش پیدا کردن بچه هاست. باید خیلی حواسمان به این مسئله باشد.
۲. ممکن است نگرانی هایی بابت کنجکاویهای بچه ها، باعث شود ما در پی جداسازی بچه ها باشیم.
۳. گاهی تبلیغات نادرست برای زود جدا کردن جای خواب بچه ها، والدین را به اشتباه میاندازد.
۴. سن مناسب برای جداکردن جای خواب بچه ها ۴سالگی است، اقدام زود هنگام گاهی در دراز مدت مشکل ساز میشود.
۵. گاهی ترس عامل اصلی این بهانه گیری‌ها در بچه‌ها است.

راهکارها:

1.اجازه دهید دخترتان در اتاق شما بخوابد و از حضور او در کنارتان لذت ببرید. (شروع سن جدا کردن محل خواب کودک از ۴ سالگی است)

2.برای موقع خواب برنامه جذاب داشته باشید مثلاً قصه بگویید، بازی کنید.

3.در طول روز با او به میزان کافی وقت بگذرانید و در برنامه خود حتما بازی هیجانی داشته باشید تا خواب آرامی داشته باشد.
کتاب الکترونیک هیجان بی دردسر در طبقه پنجم ساختمان ما، بازی‌های متنوعی را به شما پیشنهاد میکند:

بخوانید  خواسته همراه گریه کودک

4.علت ترس را بدون اینکه مستقیم از او بپرسید کشف و برطرف کنید.

5.در طول روز بیشتر به او توجه کنید و به او محبت کنید. فرزندتان را در آغوش بگیرید و بگویید که چقدر دوستش دارید.