جیغ زدن

مشاور: مائده جهانگیری

پرسش:

دختر من ۴ سالشه بعضی اوقات خیلی جیغ و داد میزنه. بالاخص اگر چیزی بخواد و یا کاری داشته باشه

توصیف:

با درخواست‌های همراه با جیغ و داد دختر چهار ساله چه کار کنیم؟

ریشه:

۱. دیر پاسخ دادن به درخواست های کودکان، باعث میشود که آنها برای هر درخواست و نیاز خود به جیغ و فریاد متوسل شوند.
۲. امر و نهی زیاد به کودکان، باعث می‌شود که کودکان پرخاشگر شوند و جیغ بزنند.
۳. حساسیت نشان دادن زیاد هم گاهی باعث این مسائل میشود.
۴. گاهی فریاد های والدین در مواجهه با درخواست های کودکان باعث می‌شود که آنها نیز الگو برداری کنند و جیغ بزنند.

راهکارها:

1.سعی کنید نیازهای کودکان را بلافاصله پاسخ دهید.

2.با صدای خیلی آرام و با آرامش به کودک بگویید تا زمانیکه جیغ بزنی من متوجه صحبت شما نمیشم، میتونی آروم تر صحبت کنی تا من متوجه بشم؟

3.سعی کنید اصلا به کودک امر و نهی نکنید.
در این خصوص مقاله زیر به شما کمک میکند:

4.سرگرم کردن کودک خیلی در این موقعیت ها به شما کمک میکند. بسترهای بازی برای او فراهم کنید و همراه او مشغول بازی شوید.
کتاب الکترونیکی زیر پیشنهادهایی به شما ارائه میدهد:

5.حساسیت های خود را در مورد مسائل مختلف کم کنید و یا آنها را به کودک نشان ندهید.

بخوانید  سوال 553