کودک و تلویزیون

مشاور: محدثه میرزاجعفر

پرسش:

دختر دو ساله ام وابستگی زیاد به تلویزیون پیدا کرده، به محض این که خاموش میشود، گریه می کند. چکار کنم؟

توصیف:

ظاهرا کودک شما به تلویزیون وابسته شده است.

ریشه:

ممکن است ریشه وابستگی دخترتان به تلویزیون این باشد که رابطه عاطفی عمیقی با شما نتوانسته برقرار کند.

راهکار:

1.سعی کنید ارتباط عاطفی خود را با کودک تقویت کنید.

2.. برای اینکه حساسیت ایشان نسبت به روشن بودن تلویزیون از بین برود، بگذارید تلویزیون در طول روز روشن بماند و حساسیتی نشان ندهید. اما هم زمان فعالیت هایی برای او ترتیب دهید که بیکار نباشد. یعنی یا شما با او در حال بازی باشید. یا به صورت رفت و برگشتی به بازی او سر بزنید، یا ابزاری را در اختیارش قرار دهید که خودش مشغول فعالیت باشد.

بخوانید  پرت کردن اشیا