خانواده بزرگ شهید چمران نقشه گنج گلی، تجربه هیجان انگیز گل بازی

دنیای کودکی سرشار از اتفاقاتی است که برای بچه ها تجربه های متفاوتی می سازد. تجربه های دست ورزی با عضلات ظریف مچ، دست و به خصوص انگشتان در ارتباط است. دست ورزی برای بچه های زیر هفت سال یکی از تجربه های پرهیجان است که می تواند با خمیر، گل، ماکارونی و… انجام شود.

دست ورزی با گل یکی از بازی های موردعلاقه بچه هاست که باعث افزایش خلاقیت و تخلیه هیجانی کودک می شود.

در ادامه یک گل بازی هیجان انگیز معرفی می کنیم تا شمابه همراه کودکتان این بازی جذاب را انجام دهید.

  • ابزار اصلی فعالیت

    • گل رس
  • ابزارهایی که تو فعالیت نیازمون میشه

    1. چاقو پلاستیکی
    2. در بطری
    3. نایلون متری

خانواده بزرگ شهید چمران نقشه گنج گلی، تجربه هیجان انگیز گل بازی

قبل از شروع بازی لازم است که یک نقشه گنج با شکل های ساده آماده کنیم. این شکل ها می تواند ردپای حیوانات باشد یا یک نوع بازی های هیجانی مثل: پریدن از روی مانع ها، یا دویدن دور صندلی ها و… باشد.

بعد از آماده کردن نقشه گنج، باید بسته گل را در یک جا قایم کنیم. هر قسمت از نقشه گنج که انجام شد، می توانیم یک قدم به نقشه گنج نزدیک شویم. در نهایت بعد از رسیدن به گنج، شروع به انجام دست ورزی می کنیم. می توانیم دست ورزی را با یک پیشنهاد شروع کنیم:

دوست داری چیزهایی که توی نقشه گنج دیدیم رو درست کنیم؟ اگر کودک قبول کرد، شروع به انجام دست ورزی می کنیم و اگر قبول نکرد از او می پرسیم: به نظر تو چی درست کنیم؟ حالا می توانیم دست ورزیمان را همراه با لذت بازی با کودک ادامه دهیم.

بخوانید  آشپزی خیالی با گچ، یک بازی برای افزایش خیال پردازی

بهتر است اجازه بدهیم کودک بیشتر پیشنهادهای بیشتری بدهد و ما پیشنهاد هایش را به پیشنهاد های خیالی تبدیل کنیم.