رییس بازی

مشاور: خانم حبیب پور

پرسش:

پسر ۵ ساله من خودش بازی طراحی میکنه و انتظار داره بچه های دیگه دقیقا همون را انجام بدن، در غیراین صورت باهاشون بازی نمیکنه و ناراحت میشه.

توصیف:

با پسر ۵ ساله ای که دوست دارد بازی هایی که خودش میگوید و طراحی میکند را بقیه انجام دهند، چه کنیم؟

ریشه:

۱. گاهی بچه ها به دلیل امر و نهی هایی که گاها در خانه وجود دارد و باید دائم اطاعت کنند، هنگام بازی همان عمل را پیاده میکنند و میخواهند همه تابع او باشند. و گاهی بچه ها دقیقا همان رفتاری را انجام میدهند که والدین در هنگام گفت و گو از او می خواهد و او را ملزم به انجام میداند.
۲. گاهی والدین به علت قالب های ذهنی وارد دنیای کودکی بچه ها نمی شوند و به همین علت بچه ها به هر ترفندی سعی میکنند آن ها را در مدل بازی خود جای دهند.

راهکارها:

1.میزان امر و نهی ها و تذکرات تان را در طول روز کم کنید و سعی کنید حساسیت های خود را بروز ندهید.

2.مادر نقش اساسی در خانه دارد، پس سعی کنید اولین قدم را برای حال خوب خودتان بردارید و قالب های ذهنی تان بشکنید و کنار بگذارید. واقعا متوجه خواهید شد که حالتان چقدر بهتر است.
کارگاه قالب های ذهنی میتواند به شما در این زمینه کمک کند.

3.اجازه بدهید هم بازی هایش را خودش انتخاب کند و قدرت تصمیم گیری داشته باشد. در این آزمون و خطا تجربه های بسیاری پیدا خواهد کرد.

بخوانید  دوست نداره بره مهد یا کلاس بازی کنه، همش می خواد پویا ببینه

4.میتوانید به او بگویید میتوانیم امروز باهم دوتا بازی بکنیم، یکی رو تو انتخاب کن و دیگری رو من. اینگونه کم کم پیش بروید و قالب هایش را از بین ببرید.

5.خوب است سراغ بازی های تمرکزی نروید و بازی های بی قاعده مثل آرد بازی و گل بازی و خمیر بازی و … را در برنامه تان بگنجانید. خصوصا بازی های فکری برای این سن چندان مناسب نیست