خانواده بزرگ شهید چمران heyat.ebook

دوست دارین بچه ها رو با قهرمان های عاشورا آشنا کنین؟ میخواین تو هیئت ها برای بچه ها قصه تعریف کنین؟

شش قصه درباره داستان های کربلا
ویژه کودکان پنج سال به بالا

نویسنده: احمدرضا اعلایی
تصویرگر: سید محمدرضا موسوی

بخوانید  لینک پرداخت حسینیه کودک مجازی