همان طور که دنیای بدون رنگی جذابیتی برای ما ندارد،کودکان هم علاقه زیادی به رنگ و بازی های رنگی دارند.

چرا؟

چون هم می توانند از بازی کردن لذت ببرند، هم می توانند قوه خیالشان را پرورش بدهند و همزمان در حال تخلیه انرژی هایشان هستند.

در ادامه قرار است با هم یک رنگ بازی مهیج یاد بگیریم و از رنگ بازی بیش از پیش لذت ببریم.

خانواده بزرگ شهید چمران یک رنگ بازی حسابی؛ دست من قرمزه،دست تو چه رنگیه؟
  • ابزار اصلی فعالیت

    رنگ خوراکی

  • ابزارهایی که تو فعالیت نیازمون میشه

    1. آرد
    2. آب
    3. کاغذ متری

برای شروع بازی  داستان بچه گربه ی رنگی را تعریف می کنیم.

پشمک یک بچه گربه ی سفید است که رنگش بدنش را دوست ندارد. یک روز بعد از ناهارش که یک کاسه شیر خوشمزه است،خواب می بیند که هر کدام از قسمت های بدنش یک رنگ متفاوت دارد،مثلا پاهایش سبز شده،دست هایش آبی شده و دمش قرمز. پشمک توی خواب خیلی ناراحت می شود.

وقتی از خواب بیدار می شود می بیند که ای واای! هر چیزی که در خواب دیده اتفاق افتاده است. تا می خواهد گریه کند مادرش از راه می رسد و می گوید: واای پشمک. تو چرا این رنگی شدی؟ بهتره بری حمام و خودت رو حسابی بشوری. پشمک بعد از رفتن به حمام حسابی خوشحال می شود، چون رنگش دوباره سفید شده.

خانواده بزرگ شهید چمران یک رنگ بازی حسابی؛ دست من قرمزه،دست تو چه رنگیه؟

بعد به کودک می گوییم: به نظرت دست و پای رنگی چه شکلیه؟ دوست داری ما هم امتحان کنیم؟

بعد آرد را با دست در ظرف میریزیم و رنگ خوراکی و آب را به آن اضافه می کنیم. می توانیم از چند رنگ استفاده کنیم. بعد دست ها و پاهایمان را رنگی می کنیم و با دست و پا روی کاغذ نقاشی های دلخواه می کشیم.

بخوانید  ماجراهای خانم نقاش و دست و پای رنگی