پروژه رنگ سازی با آرد، یک تجربه متفاوت

تا حالا خونه کارتنی داشتید؟ تجربه ساخت و ساز با کارتن

کارواش چمرانی ها،آب بازی و کف بازی

سفر به آبشار رنگی، رنگ بازی با ابزار بازیافتی

ماجراهای خانم نقاش و دست و پای رنگی

تا حالا با حباب های رنگی رنگی بازی کردید؟

تا حالا بارون آردی رو تجربه کردید؟یک آرد بازی حسابی

آماده ای که با گل، نون قندی درست کنیم؟گل بازی به سبک جدید

نقاشی با گچ های خرد شده، یک نقاشی متفاوت

پیش ثبت نام چهار ساله های حسینیه کودک 1401 – 1402 (ویژه خانواده های چمرانی)