ناخن می خوره حتی وقتی که دارو میزنم به ناخن هاش

وقتی معلم ازش درس می پرسه، استرس می گیره

جدیدا ناخن می خوره و لبش رو می کنه

چه جوری عادت ناخن کندن رو از بین ببریم؟

عاشق فوتباله ولی موقع دیدن مسابقه خیلی استرس داره

همه چیش خوبه فقط ناخن می کنه

هم ناخن می خوره و به آلت خصوصیش دست میزنه و هم با بچه ها نمی تونه دوست بشه

رفتار های عجیب و غریب با ورود برادرهای دوقلو