از وقتی مهد میره، لکنت گرفته

محدثه

ناخن می خوره حتی وقتی که دارو میزنم به ناخن هاش

محدثه

وقتی معلم ازش درس می پرسه، استرس می گیره

محدثه

جدیدا ناخن می خوره و لبش رو می کنه

محدثه

چه جوری عادت ناخن کندن رو از بین ببریم؟

محدثه

همه چیش خوبه فقط ناخن می کنه

محیا ربیعی

هم ناخن می خوره و به آلت خصوصیش دست میزنه و هم با بچه ها نمی تونه دوست بشه

محدثه

رفتار های عجیب و غریب با ورود برادرهای دوقلو

محدثه

عادتش شده لبش رو گاز بگیره

محدثه