سلام علیکم

از اینکه به این ارزیابی پاسخ می دهید، متشکریم.
لطفا در جهت بهبود روند مجموعه، مقطع فرزندتان را انتخاب و  فرم مربوطه را با دقت تکمیل بفرمایید.