سلام به خانواده بزرگ شهید چمران خوش آمدید:

بعد از تکمیل فرم به درگاه بانکی وصل خواهید شد و پس از پرداخت موفق، ثبت نام شما قطعی خواهد بود.

یادداشت

30 دقیقه زمان نیاز است تا شما این فرم را تکمیل کنید.
پدر و مادر، هر دو باید قسمت های مربوط به خود را در فرم تکمیل کنند.
پر کردن تمامی قسمت ها، ضروری است.
پاسخ های دقیق و کامل، نمره ی بالاتری در ارزیابی شما، به همراه خواهد داشت.

بخوانید  تا حالا خونه کارتنی داشتید؟ تجربه ساخت و ساز با کارتن