سلام به خانواده بزرگ شهید چمران خوش آمدید:

بعد از تکمیل فرم به درگاه بانکی وصل خواهید شد و پس از پرداخت موفق، ثبت نام شما قطعی خواهد بود.

یادداشت

30 دقیقه زمان نیاز است تا شما این فرم را تکمیل کنید.
پدر و مادر، هر دو باید قسمت های مربوط به خود را در فرم تکمیل کنند.
پر کردن تمامی قسمت ها، ضروری است.
پاسخ های دقیق و کامل، نمره ی بالاتری در ارزیابی شما، به همراه خواهد داشت.

ثبت نام مهد مجازی 4 و 5 سال گروه دوم - تابستان 01

  • لطفا روز ، ماه و سال تولد را وارد کنید .
  • این قسمت مخصوص مامان هاست:

  • لطفا شماره موبایل را با اعداد انگلیسی و صفر اول وارد کنید .
  • خانواده بزرگ شهید چمران فرم ثبت نام مهد مجازی حسینیه کودک شهید چمران   گروه دوم   تابستان 01
  • این قسمت مخصوص بابا هاست:

  • لطفا شماره موبایل را با اعداد انگلیسی و صفر اول وارد کنید .
بخوانید  یک رنگ بازی حسابی؛ دست من قرمزه،دست تو چه رنگیه؟