گریه کودک در هنگام درخواست

مشاور: زهرا مهدیان

پرسش:

پسر بچه 1سالو 4ماهه ای دارم که موقعی که درخواستش اجابت نشه جیغ میزنه و خودشو پرت میکنه، و اینکه گاهی هم بخاطر درخواست هاش توی صورت میزنه، البته من به درخواست های منطقیش پاسخ میدم اما گاهی درخواست هاش غیر قابل انجام است با تشکر

توصیف:

گریه کردن کودک زمانی که به خواسته اش نمی‌رسد مسئله شماست.

ریشه:

1.کودک یک ساله چه خواسته های غیر منطقی می تواند داشته باشد؟ همه ی محیط پیرامون برای کودک یک ساله جدید و جذاب است. او همه چیز را به عنوان ابزار و بستر بازی می بیند. گاهی ما به عنوان بزرگتر، از کودک توقع داریم که اشیای خطرناک را بشناسد و کارهایی که از نظر ما بد است را انجام ندهد.
2.اگر در این سوال مصداق خواسته های غیر منطقی بیان می شد، دقیق تر می شد پاسخ داد.
3. حساسیت نشان دادن به کارهای کودک باعث شده کودک انعطاف کمی پیدا کند
4. عدم آگاهی از روحیه بچه ها باعث انتظارات بالا از کودک باعث می‌شود.

راهکارها:

1.توقع خود را از کودک پایین بیاورید. او فقط یک سال دارد.

2.به کودک “نه” نگویید. به جای نه گفتن، دستور دادن ک جملات منطقی، خانه را به محیط امن تبدیل کنید. وسایل خطرناک و چیزهایی که نباید دست بزند را سر راهش قرار ندهید.

3.وقتی خواسته ی غیر منطقی دارد، حواس او را با یک بازی جذاب تر پرت کنید

4.اجازه دهید تجربه کند. آب بازی کند، با وسایل آشپزخانه بازی کند و …

بخوانید  سوال 568

5.نیازهای طبیعی اش را سریع پاسخ دهید.

6.موقع جیغ و گریه، او را در آغوش بگیرید تا آرام شود. و با یک بازی حواس او را پرت کنید.

7.از این پس حساسیت خود را با منع مستقیم یا دعوا کردن و یا … اصلا نشان ندهید.