واکنش هنگام پرخاشگری کودک

مشاور: زهرا مهدیان

پرسش:

پسر چهارساله ام وقتی از دست من ناراحت میشه سریع میزنه مشت ولگد
وقتی دستاشو میگیرم که نزنه بدتر حرصی میشه وبدتر میشه

باهاش قهر کردم همون موقع پشیمون میشه ولی باز تکرار میشه

توصیف:

شما به دنبال واکنش مناسب هنگام پرخاشگری و ناراحتی کودک هستید.

ریشه:

1. کودک در شرایط مختلف، احساسات متفاوتی دارند. عدم درک مناسب احساس کودک باعث رفتارهای پرخاشگرانه می تواند بشود.
2. یکی دیگر از دلایل پرخاشگری کودک، امر و نهی های زیاد و چارچوب های زیاد خانواده است. کودکان قبل از 7 سال توانایی درک و هضم قوانین و امر و نهی های زیاد را ندارند.
3.واکنش مستقیم به کودک و ابراز ناراحتی، قهر و دعوا و … کودک را لجبازتر کرده و باز این کار را تکرار خواهد کرد.

راهکارها:

1.سعی کنید علت ناراحتی پسرتان را کشف کنید. آن را به حداقل برسانید. مثلا اگر به خاطر نرسیدن به یک خواسته است، مستقیم به او نه نگویید. به جایش یک راه جایگزین پیشنهاد دهید. کودک می خواهد لیوان آب را روی فرش خالی کند. به جای بحث و گرفتن لیوان، به او پیشنهاد آب بازی در حمام را بدهید.

2.هنگام ناراحتی، او را در آغوش بگیرید. وقتی آرام شد با او گفتگو کنید و احساسش را درک کنید. میدونم خیلی ناراحت شدی ولی این بار اگه بهم بگی چی میخوای من راحت تر حرفت رو می‌فهمم تا اینکه منو بزنی.

3.بازی های هیجانی بیشتری با او کنید. بالش بازی، پرتاب گلوله های کاغذی، کشتی خصوصا با پدر، مشت زنی به بالش و …

بخوانید  سوال 300

4.قهر کردن با کودک، دعوا کردن یا … در بسیاری از موارد نتیجه ی عکس دارد. از طرفی دیگر، اگر این قهر کردن ها زیاد شود، دیگر تاثیر خودش را از دست می دهد. به جای قهر کردن اول احساس کودک و بعد احساس خودتان را بیان کنید. مثلا من خیلی دردم اومد.

5.وقتی دلیل ناراحتی خیلی مساله ی مهمی نیست، می توانید آن را به یک بازی یا شوخی تبدیل کنید. تشخیص این موقعیت با شماست. مثلا وقتی شما را می خواهد بزند بگویید: آهان دلت مشت بازی میخواد. صبر کن برم کیسه بوکس رو بیارم. بعد دو بالش بیاورید و باهم به آن مشت بزنید.

6.سعی کنید امر و نهی و قانون ها و چارچوب هایتان را از بین ببرید تا کودک در آرامش بیشتری قرار بگیرد. مثلا چارچوب در مورد تمیزی و کثیفی و نجس و پاکی و اداب دانی . نظم و …