قطع شیر شب

مشاور: مهدیه جعفریان

پرسش:

دختر من یک بار امتحان کردم شیر شب رو ندم دیگه بهش؛ خونه رو میذاره روی سرش با جیغ و داد که من شیر می خوام. حالش حسابی بد میشه و هر کاری می کنم نمیتونم سرش رو گرم کنم حواسش پرت بشه نمیدونم چیکار باید بکنم! واقعاً حالش دست خودش نیست حتی خودش هم میگه مامان نمیدونم چرا حالم بده.

توصیف:

با دختر ۲۷ ماهه ایی که با قطع شیر شب کنار نمی‌آید و حالش بد می شود چگونه باید برخورد کنم؟!

ریشه:

۱_ باید توجه کنید که سخت ترین مرحله از شیر گرفتن، گرفتن شیر شب است. کودک به دلیل وابستگی که به تغذیه از طریق شیر دارد به سختی این مرحله را پشت سر می گذارد.
۲_ گاهی کودک نیاز به محبت و آغوش دارد و سعی میکند که این محبت را از این طریق دریافت کند.

راهکارها:

1.صبوری شما در این مرحله بسیار مهم است. چون کودک واقعا در حال اذیت شدن است. توکل و صبر شما می تواند اثرگذاری فوق العاده ای روی راحت تر طی شدن این مرحله داشته باشد.

2.اگر شرایطش را دارید از پدر کودک درخواست کنید تا زمان هایی او فرزندتان را بخواباند. این کار باعث می شود تا کودک آرام آرام به پذیرش خوابیدن بدون شیر برسد.

3.سعی کنید یک روز در میان کودک را شب ها یا روزها با شیر نخوابانید. می توانید کودک را با کالسکه بیرون ببرید تا بخوابد یا در ننو بخوابانید.

4.می توانید قبل از خواب او را خسته کنید تا راحت تر بخوابد. حمام کردن کودک، آب بازی با او یا بازی کردن زیاد با او باعث می شود کودک شما خسته شود و احساس نیاز به خواب کند.

بخوانید  سوال 570

5.سعی کنید بیشتر او را در آغوش بگیرید و نیازهای عاطفی اش را برطرف کنید و تا جایی که می توانید او را از محبت لبریز کنید.

6.علاقمندی هایش را پیدا کنید و سعی کنید از طریق علاقمندی هایش شیر شب را قطع کنید.