واکنش به دستشویی و حمام

مشاور: مریم صادق پور

پرسش:

توی حمام یا دستشویی رفتن بچه ها چه رفتاری باید داشته باشیم که باعث حساسیت نشه؟
حتی گفته شده واکنش مثبت هم نشون ندیم درست متوجه نشدم!؟

توصیف:

چه واکنشی باید برای دستشویی رفتن یا حمام رفتن بچه ها نشان دهیم که حساس نشوند؟
آیا تایید یا واکنش مثبت هم ایرادی دارد؟

ریشه:

یک سری از نیازهای انسان مثل نیاز به غذاخوردن یا دستشویی رفتن جزء نیازهای ابتدایی و فیزیولوژیک انسان است و لازم است که بچه ها بدون دخالت خاص یا تشویق و تنبیه ما به آن نیاز پی ببرند و آن را انجام دهند.

راهکارها:

1.برای دستشویی رفتن به کودک تذکر ندهید. کودک با توجه به نیازش این کار را انجام خواهد داد و تذکر و یادآوری والدین آغاز یک دومینو برای کودک است که تا همیشه برای چیزهای مهم یا عادی زندگی هم به تذکر والدین نیاز خواهد داشت.

2.برای لباس به تن کردن کودک پس از دستشویی و حمام، به آرامی او را به گوشه ای ببرید و کمک کنید تا لباسش را بپوشد. حرفی از اینکه (زشته کسی ببینتت! بدو بپوش الان می بینن!! و…) نزنید.

3.اگر تمیزی و تمیز شسته شدن خیلی برایتان مهم است، سعی کنید آن را کمتر کنید و به همان حدی که کودک تمیز و پاک شود، رضایت دهید.
تاکید و تذکر زیاد ما در این زمینه کودکان را حساس و وسواس خواهد کرد.

بخوانید  سوال 915